O NAS

Jesteśmy małą rodzinną farmą. Naszym podstawowym celem jest zachowanie bioróżnorodności w uprawie pomidorów poprzez uprawianie zarówno starych odmian jak i nowych, nowoczesnych kreacji stworzonych przez hodowców na całym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze nasiona były czyste odmianowo.

Staramy się, by zdjęcia i opisy oddawały prawdę o wartościach i historii oferowanych przez nas odmian. Sprawą najważniejszą jest dla nas zadowolenie naszych Klientów – jeśli masz więc dla nas jakieś sugestie lub pytania – skontaktuj się z nami !

Jesteśmy otwarci na naszych Klientów i zawsze chętnie pomożemy!

Życzymy dobrej zabawy w czasie wizyty na naszej stronie!

Pozostajemy do Waszej dyspozycji –

Dorota Basiura i Zespół Chiliandtomato

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT WARUNKÓW DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI…

I. Dostawa Na Terenie Polski

Przesyłki wysyłamy listami rejestrowanymi za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 1. List polecony ekonomiczny: 1,30  – najczęściej dociera do adresata w terminie 7 dni, jednak regulamin Poczty Polskiej określa maksymalny termin dostarczenia na 14 dni roboczych.
 2. List polecony priorytetowy: 1,60  – najczęściej dociera do adresata w terminie 2 dni od nadania, jednak regulamin Poczty Polskiej określa maksymalny termin dostarczenia na 4 dni robocze.
 3. Darmowa wysyłka listem poleconym priorytetowym przy zamówieniach powyżej 25 .

Na życzenie Klienta możemy wysłać list nierejestrowany, jednak z uwagi na częste przypadki zaginięć tego rodzaju przesyłek, rekomendujemy jednak wybór listu rejestrowanego.

Do każdego zamówienia na kwotę minimum 5  dodajemy miły prezent (prezenty) w postaci dodatkowych, ciekawych odmian.

II. Płatności

Akceptujemy płatność przelewem zwykłym lub za pośrednictwem systemu PayPal, w tym również z opcją karty kredytowej.

 1. Przelew bankowy: prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Dane do wpłaty

  Dorota Basiura

  mBank, numer konta: 24114020040000340270080618
  IBAN: PL24114020040000340270080618BIC (dawny Swift): BREXPLPWMBK
  Numer rozliczeniowy (Sort Code): 11402004

   

  W tytule płatności prosimy wpisać numer zamówienia. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 2. PayPal – po wybraniu tego sposobu płatności, zostaniesz przekierowany bezpośrednio na stronę płatności PayPal.
  Jeśli nie posiadasz konta PayPal, możesz zapłacić kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayPal.Prosimy o opłacenie zamówienia w terminie 7 dni od jego złożenia.
  Jeśli nie możesz opłacić zamówienia w tym terminie, skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia zamówienia i ustalenia szczegółów płatności. Zamówienia nie opłacone i nie potwierdzone w tym terminie będą anulowane.
ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM I ZASADAMI KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU…

§1
Postanowienia Wstępne

 

 1. Sklep internetowy Chiliandtomato Seeds dostępny pod adresem internetowym www.chiliandtomato.com, prowadzony jest przez Dorotę Basiura, która jest właścicielem i administratorem niniejszego sklepu.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
Definicje

 

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z prowadzącym Sklep umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym www.chiliandtomato.com
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Prowadzącym Sklep.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Prowadzącym Sklep.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a prowadzącym Sklep za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego.

§3
Kontakt Ze Sklepem

 • Adres e-mail Sklepu: chiliandtomatoseeds@gmail.com
 • Numer telefonu Prowadzącego Sklep: 791564807
 • Numer rachunku bankowego Prowadzącego Sklep: PL24114020040000340270080618
 1. §4
  Wymagania Techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies.

 

§5
Informacje Ogólne

 

 

Prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w EURO i są cenami brutto

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6
Zakładanie Konta W Sklepie

 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest w tym celu podanie wymienionych w Formularzu danych osobowych.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Prowadzącego Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§7
Zasady Składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do kasy”;

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu i wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§8
Oferowane Metody Dostawy Oraz Płatności Oraz Ochrona Danych Osobowych

 

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatność”.
Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Sklepu

 

§9
Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Prowadzącym Sklep następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Prowadzący Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Prowadzącego Sklep Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Prowadzącego Sklep o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Prowadzącym Sklep.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Produkt zostanie wysłany przez Prowadzącego Sklep w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

§10
Prawo Odstąpienia Od Umowy

 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Prowadzącemu Sklep oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sklepu.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Prowadzący Sklep zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy płatność za zakupione Produkty

Zwrotu płatności Prowadzący Sklep dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Prowadzącego Sklep niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Prowadzącego Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 

§11
Reklamacja I Gwarancja

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Prowadzącego Sklep.

 

§12

 

Postanowienia Końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI…

__________________________________________________________________________________

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

__________________________________________________________________________________

I. Informacje Ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: chiliandtomato.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Dorota Basiura, Właściciel i Administrator strony www.chilindtomato.com
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: chiliandtomatoseeds@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie Newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług

6.      Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

·         Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

·         Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Wybrane Metody Ochrony Danych Stosowane Przez Operatora

1.      Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2.      Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3.      Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4.      W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

5.      Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III. Hosting

1.      Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: superhost.pl

2.      Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.

3.      Pod adresem https://superhost.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

4.      Firma hostingowa:

·         stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

·         stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

·         stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

·         stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

·         stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

·         stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

·         powołała Inspektora Ochrony Danych.

5.      Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

·         zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

·         czas nadejścia zapytania,

·         czas wysłania odpowiedzi,

·         nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

·         informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

·         adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

·         informacje o przeglądarce użytkownika,

·         informacje o adresie IP,

·         informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

·         informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

IV. Twoje Prawa I Dodatkowe Informacje O Sposobie Wykorzystania Danych

1.      W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

·         firma hostingowa na zasadzie powierzenia

·         kurierzy

·         operatorzy pocztowi

·         banki

·         operatorzy płatności

2.      Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.      Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

·         dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

·         ich sprostowania,

·         usunięcia,

·         ograniczenia przetwarzania,

·         oraz przenoszenia danych.

4.      Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.      Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7.      W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8.      Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V. Informacje W Formularzach

1.      Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2.      Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.      Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.      Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora

1.      Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VII. Istotne Techniki Marketingowe

1.      Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2.      Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

VIII. Informacja O Plikach Cookies

1.      Serwis korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

·         utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

·         realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;

5.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX. Zarządzanie Plikami Cookies – Jak W Praktyce Wyrażać I Cofać Zgodę?

1.      Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.      W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

·         Edge

·         Internet Explorer

·         Chrome

·         Safari

·         Firefox

·         Opera

3.      Urządzenia mobilne:

·         Android

·         Safari (iOS)

·         Windows Phone

0